top of page
Historie
Oreby Kro

HISTORIE

Den nuværende hovedbygning, som anvendes i dag, menes at være opført i 1847 under en ombygning, men der har været drevet kro på stedet siden den 5. marts 1737, hvor bevillingen blev underskrevet af Kong Christian den VI. Bevillingen blev givet til den daværende ejer af Oreby Gods, greve og major Christian Christoffer Holck, som hermed fik tilladelse til at

 

"lade holde kroe eller værtshus for reiissende såvel som Deandre med behøvende logementer, samt spiise og drikkevaahrer til nødtørftighed og for billig betaling sammensteds betjene dog at stedet beboere ingenlunde understår sig der at brygge Øl og Brøndevin"

 

Det var altså en kro med overnatningsmuligheder samt salg af mad og drikkevarer. Dog uden tilladelse til egen produktion af øl og spiritus. 

 

Den næste krovært var Rasmus Hansen og så i 1787 kan man se af folketællingen, at værten nu hedder Arnt Laurits Larsen. For Larsen betød det så meget at bevare det sobre miljø, at kroens "stamgæster" kun kunne få en ration på 3 genstande om dagen. Stamgæster var jo folk fra slottet og avlsgård samt havnearbejdere, der alle skullle i gang dagen efter.

 

Det siges nu, at andre heller ikke slap godt fra en tår over tørsten, og det skete til tider ved et større selskab, at en gæst blev for munter, hvorefter han blev beordret til at løbe frem og tilbage foran kroen indtil han - efter restauratør Larsens opfattelse - var blevet ædruelig nok.

 

Ellers må det siges, at publikum dengang var de samme som idag, en blanding af spise- og kaffegæster og fester. Dog bortset fra at mange i området dengang var beskæftiget på slot og avlsgård samt havnen. Området omkring kroen er som dengang stadigt smukt og en udflugt værd.

H.C. R. L. 1847 står der på gavlen af kroen - hermed fortælles at bygherren var Henriette Christina Rosenørn Lehn, et navn hun giftede sig til.

De første 100 år fungerede bygningen som kro og gæstgiveri, men omkring 1950 nedlagde man kroen og lod den indrette til dommerbolig ved embedet i Sakskøbing. Dette varede i ca. 25 år indtil embedet blev nedlagt, og herefter fungerede bygningen så som privatbolig.

 

I 1982 overtog Zibrandtsen lejemålet med det formål at genetablere krodriften. Det skrives i Saxkjøbing avis, den 28. oktober 1987 , at Zibrandtsen fejrede kroens 260 års jubilæum med god gammeldags mad ud fra opskrifter fra 1700-tallet, dvs davre, sulemad, saltkød, fedtebrød, kål og lignende. 

 

Tidligere var det en væsentlig mindre del af bygningen, der blev anvendt til kro. I den del, hvor der nu er indgang/hall, var der krostue, og hvor der er toiletter var der kamre til pigerne (karlene sov i baghus og stald), og de to små stuer til højre var privat, mens den store sal med pejs blev brugt til fester og større sammenkomster.

 

Kroen er i dag selvfølgelig moderniseret, men vi forsøger at bevare noget af den gamle stil og atmosfære

 

I 2001 blev Oreby Slot, Oreby Mølle og Oreby Kro købt af Hans Michael Jebsen, der har en helt speciel evne til at finde og bevare skjulte perler i Danmark.

 

Det skal bemærkes, at man ikke kan overnatte på selve kroen længere. 

Siden 1. januar 2018 er kroen forpagtet og drevet af restaurantchef Filip Kardel.

bottom of page